พบกับเราที่ facebook  

   

เกี่ยวกับโรงเรียน - เกียรติยศชื่อเสียง/ความภาคภูมิใจ

รายละเอียด

เกียรติยศชื่อเสียง/ความภาคภูมิใจ
            1.  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์ To  Be  NumBer  One เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2553
            2.  นางสาววราถรณ์  ศรีดุก ได้รับคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง สาขาศิลปวัฒนธรรม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี  รุ่นที่ 4/2552
            3.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( Youth  Counselor : YC)งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
            4.  รางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก    งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            5.  รางวัลเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            6.  รางวัลเหรียญทอง  ดอกไม้สดผ้าคลุมไตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            7.  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            8. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้
            9. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมและแข่งขันชมรม To  Be  NumBer  One ในระดับต่างๆ
            10. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน เครื่องบินเล็กระดับภาคใต้  ประเภทการบินยุทธวิธี

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013