แอปพลิเคชั่นระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายละเอียด

แอปพลิเคชั่นระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

พัฒนาโดย

                     นายกฤษฎา      คงเพชร  ม.5/1

                     นายยศอนันต์       เตี้ยวสกุล   ม.5/1

                     นางสาวอรสา  คงสุข   ม.5/1

ครูที่ปรึกษา     ครูนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ  และ ครูเดชพล ชูสังข์

เป็นแอปพลิชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีความสามารถของโปรแกรมดังนี้

          1. คุณครูทุกคนในโรงเรียนสามารถเข้าสู่ระบบและค้นหาข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียนโดยข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บไว้ที่ระบบสารสนเทศของโรงเรียน    

          2. แสดงข้อมูลนักเรียนเป็นรายคนพร้อมทั้งที่อยู่ของนักเรียน  ชื่อผู้บิดามารดา  ชื่อผู้ปกครอง  เบอร์โทรศัพท์นักเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง

          3. สามารถโทรหานักเรียนได้จากปุ่มโทรหานักเรียนของแอปพลิเคชันระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 

          4. สามารถโทรหาผู้ปกครองได้จากปุ่มโทรหานักเรียนของแอปพลิเคชันระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 

          5. สามารถบันทึกรูปบ้านของนักเรียนว่ามีสภาพบ้านเป็นอย่างไร  โดยมีการจัดเก็บรูปไว้ที่เซิฟเวอร์ของระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

          6. สามารถบันทึกพิกัดบ้านของนักเรียนโดยแสดงตำแหน่งบ้านผ่าน google map  และระบบนำทางเพื่อเป็นประโยชน์ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งต่อไป  โดยพิกัดตำแหน่งบ้านนักเรียนนั้นถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ดาวน์โหลดและทดลองใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.yantakao.ac.th/web2013/images/fileattach/Yantakao.apk

 

   
© Copyright 2013