best joomla modules

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม

รายละเอียด

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1. นายกรวิชญ์  สรรเพชร
2. นายคทาวุธ  เถรว่อง
3. นางสาวจิราภา  สุขเหลื่อง
4. นางสาวฉัตรนรี  แต้มประสิทธิ์
5. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสุด
6. นายณัฐกัล  มะสุนี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายธนัยพงษ์  เดิมหลิ่ม
9. นายธีรภัทร  ทองหนูนุ้ย
10. เด็กชายธีรศักดิ์  สีสุรวณิช
11. เด็กหญิงนุชรี  หนูแก้ว
12. นางสาวบัณฑิตา  หลงขาว
13. นางสาวปณิตา  กำจร
14. เด็กชายปิยวัฒน์  หวังหลี
15. เด็กชายปิยะเดช  ทองรักษ์
16. นายปิลันธท์  อินทรเสนี
17. นายพชรพล  มาลยารม
18. นางสาวภัสสร  แป้นไทย
19. นายภานุมาศ  พูลสวัสดิ์
20. นายยศพล  อินทองมาก
21. นางสาวรัตนรัตน์  นานช้า
22. นางสาวลักษณ์นารา  อาจกูล
23. นางสาวลัดดาวัลย์  แสงทอง
24. นางสาววนิดา  จันเขียด
25. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
26. นายวสันต์  ตั้งแซ่
27. นางสาววสุนันท์  รองเดช
28. นายวัชระ  ศรีไทย
29. นางสาววิลาวัลย์  ศรีเทพ
30. นางสาวศิริลักษณ์  นุ่นรัตน์
31. เด็กหญิงสุนิลตรา  ทองชั้น
32. เด็กหญิงอธิชา  ไชยวารินทร์
33. นางสาวอมิตา  พันธเกตุ
34. นายอรรถพล  เพาะพืช
35. นายอัครพนธ์  เกิดแก้ว
36. เด็กชายอัครพล  เสียงหวาน
37. นายเกียรติศักดิ์  ขลุดสกุล
38. นางสาวเบญญาภา  กันตังกุล
39. เด็กหญิงเหมือนดาว  แก้วจันทร์
40. นายเอกภพ  จันทร์เกษ
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
2. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
3. นางโรสนาร์นีย์  บุญณะ
4. นายนฤนันท์  สินฝาด
5. นางสาวพัฒน์นรี  จิตเที่ยง
6. นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณทิตย์
7. นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง
8. นายประสิทธิ์  ขาวทอง

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

   

ระบบประเมินความเสี่ยงตนเองและบันทึกการเดินทาง  

 


 

   

ติดต่อสอบถาม  

   

Facebook โรงเรียน  

   

Facebook วิชาการ ย.ป.  

   

Facebook สภานักเรียน ย.ป.  

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

67501082
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1330
33307
125336
67141962
157302
1137522
67501082

Your IP: 18.208.187.128
Server Time: 2022-10-06 01:14:05
   
© Copyright 2013