พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียด

 

   
   นายพสิษฐ์  เฉ่งไล่  
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
            
  นายนิคม  แก้วพิทักษ์      นายชัยวุฒิ  ยอดสง่า      นายองอาจ  สังข์แก้ว   
     
     
     
     

 

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013