พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายละเอียด

 

 

 นางสาวพัฒน์นรี    จิตเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                           
      

นางพรทิพย์  จิตบุญ

นางอันดามัน  พิชัยรัตน์  

   
 

นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่าง          

นายยืนยง  หลงขาว 

 

 

 

 

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013