พบกับเราที่ facebook  

   

ลูกจ้างประจำ

รายละเอียด
   
นายสมบูรณ์  ฉิมเพชร นายบำรุง  ศรีไทย นายอภิรักษ์  สุวรรณรัตน์
     
     
นางสาวสุปรียา   โรจน์สกุล นายชัยประสิทธิ์  สุนทรนนท์   
     
   
นายประยุทธ  จ่าวิสูตร นายประยูร  ฉิมเพชร นายประดิษฐ์  จ่าวิสูตร
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013