พบกับเราที่ facebook  

   

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นางสาวมะลิวัลย์ ล้วนเส้ง)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อผู้วิจัย       นางสาวมะลิวัลย์  ล้วนเส้ง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา   2559

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง [การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ]147 Kb
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013