การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ระดับชั้นม.2

รายละเอียด
หมวด: ผลงานบุคลากร

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                   โดยใช้ชุดกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้วิจัย     นางสาวนาริน  กสิคุณ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  2559

Attachments:
Download this file (1narin.pdf)บทคัดย่อ[ ]176 Kb
Download this file (2kumnum.pdf)คำนำ สารบัญ[ ]114 Kb
Access this URL (https://goo.gl/RbKtqK)ชุดกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม[ ]0 Kb