พบกับเราที่ facebook  

   

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง        แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Trang the Unseen City

                    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย     นางธีระวรรณ  สินสุวรรณรัตน์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  2560

                                

 ** คลิกลิงก์ข้างล่างเพื่อเปิดเอกสารประกอบได้เลยค่ะ

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013