แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

รายละเอียด
หมวด: ผลงานบุคลากร

ชื่อเรื่อง        แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Trang the Unseen City

                    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย     นางธีระวรรณ  สินสุวรรณรัตน์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  2560

                                

 ** คลิกลิงก์ข้างล่างเพื่อเปิดเอกสารประกอบได้เลยค่ะ

Attachments:
Access this URL (https://drive.google.com/open?id=1yTtPSSMNRIAE8x53FQD3j6LiHIraZkgd)ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Trang the Unseen City[ ]0 Kb