พบกับเราที่ facebook  

   

กลุ่มบริหารงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เขียนโดย Admin 1207
ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เขียนโดย Admin 1983
E-Form กลุ่มบริหารงบประมาณ เขียนโดย Admin 5536
E-Form งานการเงิน เขียนโดย Admin 1440
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 1023
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เขียนโดย Admin 1050
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 920
กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เขียนโดย Admin 1034
E-Form งานจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Admin 1622
E-Form งานแผนงานและโครงการ เขียนโดย Admin 726
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013