ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

Attachments:
Download this file (M1Com.pdf)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์- คณิต - คอมฯ[ ]549 Kb
Download this file (M1Sci.pdf)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์- คณิต[ ]832 Kb
Download this file (M4Sci.pdf)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์- คณิต[ ]551 Kb