แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

สวัสดีปีใหม่จีน 56

รายละเอียด

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมตรุษจีน 56 มีการแสดงของนักเรียนในวันตรุษจีน ควบคุมการแสดงโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

{gallery}china56{/gallery}

   
© Copyright 2013