พบกับเราที่ facebook  

   
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์บังคับมือ)

รายละเอียด

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์บังคับมือ)"

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ได้จัดอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์บังคับมือ)"  ณ อาคารปฏิบัติงานช่าง โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

{gallery}double4legsrobotwithhand56{/gallery}

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013