พบกับเราที่ facebook  

   
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

กิจกรรมอยู่ค่ายแรมคืน ทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด

กิจกรรมอยู่ค่ายแรมคืน ทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์  ม.2 ปีการศึกษา 2555

 

เมื่อวันที่ 6-7 ทางโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายแรมคืน ทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์  ม.2 ปีการศึกษา 2555 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 ตำบลบ้านควร  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

{gallery}activitycamp55{/gallery}

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013