พบกับเราที่ facebook  

   
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.1 และ ม.4

ห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

การสอบคัดเลือก    สอบ 5 วิชาหลัก

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

คณิตศาสตร์

45

ภาษาไทย

45

วิทยาศาสตร์

45

สังคมศึกษา

45

ภาษาอังกฤษ

40

เรียนอะไร

เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนห้องเรียนทั่วไป

เรียนวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เสริมคอมพิวเตอร์

 

ห้องเรียน

 ห้องเรียนประจำเป็นห้องปรับอากาศ

 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

มีไอแพด ( I-Pad )  สำหรับนักเรียน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน

 ใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

 ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

หุ่นยนต์

ค่ายคอมพิวเตอร์

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

{gallery}student56{/gallery}

 

 

 

 

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013