พบกับเราที่ facebook  

   
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

กิจกรรมวันเอดส์โลก

รายละเอียด

         วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ไปกว่า 25 ล้านคนแล้วทั่วโลก

         โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ครูและนักเรียน  ทั้งยังให้นักเรียนได้ร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามอีกด้วย

{gallery}News2558/aids{/gallery}

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013