พบกับเราที่ facebook  

   
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

รายละเอียด


             โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  นำโดยผู้อำนวยการสุรศักดิ์ ยี่หลัก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

        วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชา ชาติ (ยูเอ็น ) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกยูเอ็น 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก ดังนั้นยูเอ็นจึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)


{gallery}News2558/corruption{/gallery}

      

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013