พบกับเราที่ facebook  

   
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

ผลการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาเฉลิมพระเกียรติฯ

รายละเอียด

        นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ชาวหนูน้อยจ้าวเวหาเป็นอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับนัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ทั้ง 8 ประเภทรายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558  ณ สนามกีฬาเวศน์ 1 กทม.
           ผลการแข่งขัน  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  คว้ารางวัลดังนี้
          ประเภท   ปีกหมุนประลองทักษะ (Helicopter)
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
ชื่อทีม  YP-ประลองทักษะ -2    โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    จังหวัดตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นักบินชื่อธีรภัทร   สันติเพชร
                           2. ผู้ช่วยนักบินชื่อ  เด็กชายสิทธินนท์   สิงห์อินทร์
                           3. ผู้ควบคุม  นายยุทธพิชัย  สลัดทุกข์
                           4.  ผู้อำนวยการนายสุรศักดิ์  ยี่หลัก                             

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อทีม  YP-ประลองทักษะ -1    โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    จังหวัด ตรัง
 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นักบินชื่อนายกลัญญู   สมาธิ
                           2. ผู้ช่วยนักบินชื่อ  นายศรายุทธ   สว่างวัน
                           3. ผู้ควบคุม  นายประสิทธิ์   สลัดทุกข์
                           4. ผู้อำนวยการนายสุรศักดิ์  ยี่หลัก   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อทีม  YP-ประลองทักษะ -3    โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    จังหวัด ตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นักบินชื่อนายกลัญญู   สมาธิ
                          2. ผู้ช่วยนักบินชื่อ  นายศรายุทธ   สว่างวัน
                          3. ผู้ควบคุม  นายประสิทธิ์   สลัดทุกข์
                          4.  ผู้อำนวยการนายสุรศักดิ์  ยี่หลัก 

         

ขอขอบคุณภาพจาก : สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

       ภาพพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับนัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

{gallery}News2558/plane{/gallery}

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013