พบกับเราที่ facebook  

   

ขอต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่ สู่รั้ว ย.ป.

รายละเอียด

                โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ขอต้อนรับผู้อำนวยการภิญโญ พุดจีน                                        
รองผู้อำนวยการดำรงค์  วรรณแรก และรองผู้อำนวยการหทัยทิพย์  เพ็งลำ  
สู่โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013