พบกับเราที่ facebook  

   

กิจกรรมบำเพ็ญ พระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช

รายละเอียด

       คณะครู บุคคลากร และนักเรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013