พบกับเราที่ facebook  

   

เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพภาพ Is1 Is2 Is3 เพื่อสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียด

   เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพภาพ Is1 Is2 Is3 เพื่อสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องโสต2


   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013