พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ

รายละเอียด

                 ด้วยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  13 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน  ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

          - ครูผู้สอนพลศึกษา                 จำนวน  1  อัตรา

          - เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ         จำนวน  1  อัตรา

2.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

          ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานกิจการนักเรียน  อาคารเรียน 1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ตำบล ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง    ตั้งแต่วันพุธที่ 5  เมษายน  2560  ถึง วันพุธที่ 12 เมษายน 2560  ระหว่างเวลา 08.30 น.  – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3.  กำหนดวันสอบ

  วันอังคาร ที่ 18 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประทับพัก อาคารเรียน 1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

**  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบด้านล่างนี้ค่ะ

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013