พบกับเราที่ facebook  

   

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน  2560  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์  นอกจากนี้ยังมีแข่งขันให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น  การประกวดพานไหว้ครู การประกวดการเขียนเรียงความ การประกวดการแต่งบทกลอน  เป็นต้น

        

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013