พบกับเราที่ facebook  

   

กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นม.1และม.4

รายละเอียด

    โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013