พบกับเราที่ facebook  

   

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ( CLASSROOM MEETING ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น  ( CLASSROOM MEETING ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013