พบกับเราที่ facebook  

   

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

   

   เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2561 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    
นำโดยนายภิญโญ พุดจีน และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการเล่าประวัติของสุนทรภู่
กิจกรรมนาฏกรรมรำร้อง แซ่ซ้องพระสุนทรโวหาร  นักเรียน
ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013