พบกับเราที่ facebook  

   

มัคทายกน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายมัคทายกน้อย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ในระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2561 ณ สำนักสงฆ์พรหมประทาน ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013