ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน

รายละเอียด
หมวด: ข่าวกิจกรรม

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563