พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด


              แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว  และ นักเรียนที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ ให้คลิกเพื่อสมัคร

           =》ม.1 https://forms.gle/3fTBpaNKosuMLP7J6
            
           =》ม.4 https://forms.gle/FsssTojJWFCbQatq5

หากนักเรียนสมัครไว้แล้วดำเนินการดังนี้

            คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มใด

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควต้า)

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องปกติ)

            เตรียมเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อมายื่นตามวันที่ดังตาราง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013