พบกับเราที่ facebook  

   

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย Super User 2952
รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรม การใช้งาน iPad และ ระบบ LMS เขียนโดย Super User 1545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย Super User 1851
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย Super User 1691
ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ เขียนโดย Super User 1012
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 2554
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด "โรงเรียนประชาธิปไตย" ระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย Super User 1765
กิจกรรมอยู่ค่ายแรมคืน ทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย Super User 1531
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์บังคับมือ) เขียนโดย Super User 1541
ประกาศรับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์บังคับมือ) ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 1757
ใหม่
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013