พบกับเราที่ facebook  

   

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 2658
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด "โรงเรียนประชาธิปไตย" ระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย Super User 1803
กิจกรรมอยู่ค่ายแรมคืน ทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย Super User 1563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์บังคับมือ) เขียนโดย Super User 1590
ประกาศรับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์บังคับมือ) ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 1788
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย Super User 1120
สวัสดีปีใหม่จีน 56 เขียนโดย Super User 1124
ระเบียบการ การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย Super User 1480
วันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม เขียนโดย Super User 1325
โครงการเธอ คือ แรงบันดาลใจ เขียนโดย Super User 1084
ใหม่
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013