ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย Admin 1158
กรีฑา-กีฬาสี ย.ป. เกมส์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Admin 1435
พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Admin 1936
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Admin 661
มัคทายกน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Admin 632
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย Admin 466
ค่ายทักษะชีวิต เขียนโดย Admin 526
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ( CLASSROOM MEETING ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย agkadest 469
กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นม.1และม.4 เขียนโดย Admin 572
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Admin 530
ใหม่
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013