พบกับเราที่ facebook  

   

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเปิดบ้านชาว ย.ป. ประจำปี 2560 เขียนโดย Admin 733
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เขียนโดย Admin 1261
ค่ายซึมซับดนตรีรักวิถีโนรา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Admin 408
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี เขียนโดย Admin 635
กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด เขียนโดย Admin 887
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning เขียนโดย Admin 790
มอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย Admin 471
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เขียนโดย Admin 980
แข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยรางวัล “ สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ ” ครั้งที่ 7 เขียนโดย agkadest 675
นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 1 และ ระดับ 3 เขียนโดย agkadest 526
ใหม่
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013