พบกับเราที่ facebook  

   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

รายละเอียด

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

รายละเอียด

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

        กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบด้านล่างค่ะ สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-281474

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

    

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

15625812
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36694
54762
184729
15154818
812626
1338021
15625812

Your IP: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 18:02:23
   
© Copyright 2013