ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

รายละเอียด

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

        กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบด้านล่างค่ะ สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-281474

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

รายละเอียด


ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

เรื่อง  ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

*********************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตาแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาภาษาอังกฤษ )


*******************************

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

หมวดหมู่รอง

   
© Copyright 2013