E-Service  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล

E-Form กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปี 2561

รายละเอียด

  

        -    แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)  (บค.01) 

        -    แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (บค.02)  

        -    แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (บค.03)
        -    แบบประเมินสภาพห้องเรียน (บค.05)
        -    แบบบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (บค.06)
        -    แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นเรียน (บค.07)
        -    แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม (บค.08)
        -    แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน (บค.10)
        -    แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย (บค.11)
        -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
        -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
        -    คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                                                

  เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

  

  

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

    

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   

ติดต่อสอบถาม  


-
---------------------------------------------


@yorporschool

   

พบกับเราที่ facebook  

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

30709370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33152
38018
115022
30298993
794974
932751
30709370

Your IP: 3.237.61.235
Server Time: 2020-10-20 16:04:25
   
© Copyright 2013