พบกับเราที่ facebook  

   

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประกาศ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายละเอียด

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประกาศ

สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานงบประมาณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013