พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------

คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ
                           ประกาศโรงเรียน
                           เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013