กลุ่มบริหารงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ เขียนโดย Admin 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เขียนโดย Admin 69
คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เขียนโดย Admin 1282
ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เขียนโดย Admin 2159
E-Form กลุ่มบริหารงบประมาณ เขียนโดย Admin 6249
E-Form งานการเงิน เขียนโดย Admin 1526
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 1163
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เขียนโดย Admin 1161
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 1011
กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เขียนโดย Admin 1117
   

พบกับเราที่ facebook  

   
© Copyright 2013