กลุ่มบริหารงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ เขียนโดย Admin 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เขียนโดย Admin 115
คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เขียนโดย Admin 1339
ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เขียนโดย Admin 2299
E-Form กลุ่มบริหารงบประมาณ เขียนโดย Admin 6667
E-Form งานการเงิน เขียนโดย Admin 1590
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 1222
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เขียนโดย Admin 1221
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 1073
กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เขียนโดย Admin 1170
   
© Copyright 2013