กลุ่มบริหารงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ เขียนโดย Admin 152
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เขียนโดย Admin 161
คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เขียนโดย Admin 1412
ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เขียนโดย Admin 2492
E-Form กลุ่มบริหารงบประมาณ เขียนโดย Admin 7035
E-Form งานการเงิน เขียนโดย Admin 1660
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 1307
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เขียนโดย Admin 1308
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Admin 1140
กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เขียนโดย Admin 1251
   
© Copyright 2013