ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายละเอียด
หมวด: กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ใต้อาคารเรียน 1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์