ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ใต้อาคารเรียน 1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

 

   

พบกับเราที่ facebook  

   
© Copyright 2013