พบกับเราที่ facebook  

   
Perkembangan Pintu Isu Online

Perkembangan Pintu Isu Online

selasar ini membaca sebuah informasi tidak cuma dapat dilaksanakan melewati koran atau majalah saja. Membaca info sekarang bisa dikerjakan melalui portal online, perkembangan teknologi yang sangat cepat sangat memberikan akibat positif atau akibat baik bagi dunia kabar. Sebab masyarakat bisa lebih gampang dalam mengakses info dan bisa di jalan masuk kapan saja. Tapi, hal ini tidak selalu memberikan imbas positif, dengan eksistensi portal kabar online kadang kala memuat banyak sekali informasi yang belum teruji kebenarannya. Portal kabar Samarinda Kaltim juga telah mengalami banyak sekali perkembangan sampai kini.

 

Perubahan yang dialami oleh portal info Samarinda Kaltim juga tak jauh berbeda dengan perubahan yang dialami oleh portal berita di Indonesia. Perubahan yang amat terasa terjadi ialah dalam hal kecepatan penyebaran kabar. Masa kini ini dengan semacam itu banyak kemajuan portal berita online membuat akses informasi menjadi lebih cepat. Salah satu contohnya yaitu isu adanya gempa bumi yang terjadi pada suatu daerah. Kabar ini pesat tersebar hanya beberapa menit setelah kejadian tersebut berlangsung. Yang ini tentu saja betul-betul berbeda dari tahun – tahun sebelumnya.

 

Kemunculan portal berita online yang betul-betul berjenis-jenis dan terus bermunculan membikin portal berita online semakin dilirik dan sekarang menjadi salah satu sentra perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tak, penyebaran info yang benar-benar pesat dan meluas membuat masyarakat menjadi kian tahu dengan apa yang sedang terjadi dan hal ini menjadi salah satu konsumsi yang di butuhkan oleh masyarakat. Informasi – isu yang tidak benar juga kadang menjadi salah satu hal yang malah di bagikan atau disebar luaskan oleh masyarakat. Demikian ini tentunya membuat beberapa pihak berhubungan merasa dirugikan karena informasi dusta hal yang demikian.

 

Sehingga diharapkan dengan kian berkembangnya portal isu online menciptakan masyarakat menjadi lebih bijak dalam menyikapi hal – hal atau berita yang timbul dan terbit pada sebuah portal kabar online. Namun kelebihan yang dimiliki oleh portal berita online ini adalah mereka menyuguhkan info yang lengkap dan lebih cepat dari media offline seperti koran. Dengan via portal informasi online kalian akan bisa membaca informasi lebih cepat dari membaca koran yang wajib menunggu hari selanjutnya barulah kalian mendapatkan sebuah info.

 

Perkembangan portal ini menjadi salah satu profit bagi banyak orang. Perkembangan dari permulaan yang hanya mengadaptasi dari kabar offline yang dikonversi menjadi kabar online hingga sekarang yang telah banyak tersedia tipe kabarnya dan lebih menarik lagi. Portal isu Samarinda Kaltim juga pelbagai. Kalian sekarang bisa merasakan bermacam fitur portal informasi online seperti info politik, olahraga, kecantikan, fashion, perjalanan, petaka dan banyak lainnya. Nah itulah tadi beberapa perkembangan yang mungkin sungguh-sungguh terasa dari portal informasi online. Semoga berguna.

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013