พบกับเราที่ facebook  

   
Ketahui Passing Grade SBMPTN Untuk Universitas Indonesia

Ketahui Passing Grade SBMPTN Untuk Universitas Indonesia

Dikala Anda sedang memikirkan perihal masuk ke perguruan tinggi tentunya Anda sepatutnya mempunyai pertimbangan yang matang dan waktu yang banyak untuk melatih Anda melaksanakan soal soal untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Anda tentunya masih bertanya Tanya tentang jurusan apa yang layak dengan karakter diri Anda. Jangan sampai saat memilih jurusan Anda salah pilih untuk memilih jurusan yang Anda inginkan. Tak hanya seluruh yang sudah dibahas diatas tentunya saat mau masuk ke perguruan tinggi negeri Anda sepatutnya memiliki kumpulan info passing grade yang dapat Anda jadikan tolak ukur untuk kepandaian.

 

Kumpulan info passing grade tersebut dapat Anda akses via situs yang ada di dunia online. Passing grade juga mempertimbangkan seputar jurusan yang akan Anda pilih nantinya. Saat berkeinginan masuk universitas tentunya Anda dapat melewati 3 trek terkenal ialah trek SNMPTN, SBMPTN, dan UM.

 

https://dosenpintar.com/ akan dibahas mengenai informasi passing grade SBMPTN untuk menetapkan jurusan yang Anda pilih di perguruan tinggi. Passing grade yang akan di bahas pertama yaitu passing grade Universitas Indonesia. passing grade ini dibagi menjadi 2 ialah untuk jurusan IPA dan IPS.

 

Passing grade Universitas Indonesia untuk jurusan IPA meliputi pengajaran dokter 62.78 %, teknik industry 51.60%, farmasi 54.93 %, ilmu computer 55,99%, arsitektur 45.67%, teknik elektro 50.77 %, geografi 32.56 %, ilmu nutrisi 30.17 %, teknik bioproses 32.03%, biologi 30.67%, fisika 34.67%, arsitektur interior 35.67%,teknik mesin 45.16%, teknik sipil 44.09%, teknik kimia 42.48%, ilmu keperawatan 43%,teknik metalurgi dan material 42.38%, metode info 42.38%,kimia 36.835, pengajaran dokter gigi 49.65%, matematika 40.50%, teknik lingkungan 40.49%,kesehatan masyarakat 35.91%, teknik perkapalan36.54%,arsitektur interior 35.67%.

 

Meskipun passing grade SBMPTN untuk soshum atau yang acap kali kita sebut dengan jurusan IPS mencakup akuntasi 56.4%, ilmu hubungan internasional 53.8%, ilmu komunikasi 52.3%, manajemen 50.8%, ilmu administrasi Negara 42.7%, ilmu administrasi niaga 43.8%, ilmu administrasi fiscal 43.1%, psikologi 48.8%, ilmu peraturan 50.6%, ilmu politik 40.2%, ilmu ekonomi 49.7%, sastra inggris 39.4%, sastra Perancis 38.8%, sastra jepang 39.7%, bahasa dan kebudayaan Korea 37.1%, sastra cina 35.2%, sastra Jerman 33.3%, sosiologi 35.7%, kriminologi 35.8%, sastra Indonesia 31%,sastra Rusia 29.5%, sastra belanda 28.2%, antropologi sosial 31.6%, ilmu filsafat 30.2%, ilmu perpustakaan 30.4%, sastra daerah ialah sastra Jawa 29.8%, sastra arab 30.8%, arkeologi Indonesia 28.9%, ilmu sejarah 30.9%.

 

Dari data passing grade diatas yakni kumpulan isu passing grade untuk masuk Universitas Indonesia lewat jalanan SBMPTN. Jalanan SBMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi melewati percobaan tertulis yang akan diadakan secara serentak di semua Indonesia. Passing grade ini adalah tolak ukur apakah Anda dapat diterima atau tak melewati trek tes tertulis ini. Seandainya Anda melampaui passing grade otomatis Anda akan diterima di UI.

 

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013