พบกับเราที่ facebook  

   
Situs Dunia Maya Penyedia Literasi

Situs Dunia Maya Penyedia Literasi

Literasi ketika ini menjadi hal yang banyak di gembar gemborkan. Literasi semakin hari kian menurun dan jarang diminati. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang atensi literasinya rendah. Miris memang melainkan dikala ini semua beralih ke komputerisasi. Sekiranya literasi di asumsikan sebagai suatu buku karenanya telah tentu jumlah peminatnya menurun, karena hingga dikala ini jumlah buku kian hari semakin menurun. Tetapi literasj disini yang dimaksud yaitu sebuah bahan bacaan yang dapat dihasilkan sumber ilmu pengetahuan baru salah satunya melewati pelbagai website dunia online seperti Yottanesia website Literasi terpercaya di Indonesia.

Internet memang suatu hal yang susah di lepaskan dari kehidupan manusia saat ini. Hampir segala kesibukan manusia dijalankan melewati dunia maya. Karenanya dari itu jejaring digital yang menjadi rekomendasi untuk mengakses dunia maya menjadi salah satu hal yang susah dilepaskan. Handphone misalnya, saat ini menjadi benda yang susah
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013