พบกับเราที่ facebook  

   
Death - Dead , Obituary

Death - Dead , Obituary

66 % of those ppl that now have Corona is from the ppl that stayed at home?????? Why do you think that is ...it is because the ppl that stayed at home their immune system was lowered while staying at home then when they go out its much easier for them to catch the disease.....wake up ppl ...thats their plan.....to make you take the vaccine....hello?

Janice Drake Let’s release hardened criminals to protect them from the virus but jail a Mom with a business trying survive and expose her and her family to the virus that has cases in the jail. Evil !

Michele Grube FitzPatrick OMG!! It’s time to stop this silliness!! If you want to live in fear, compromise your immune system, then lock yourself up in your house. Good luck with that because that’s not working either!!

a href="https://celebritiesdeaths.com/death-dead-obituary-cause-of-death-andy-hines-a-staple-in-the-meme-world-better-known-as-heckoffsupreme-who-ran-several-hilarious-accounts-including-sli"
   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013